Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014

SX9C SPECIAL CONTEST CALL

The SV9 DX Team will gonna use the special call SX9C During the
CQ WPX SSB CONTEST 29-30 MARCH 2014.
OPs will be:SV9COL SV9DJO,SV9FBG,SV9FBK,SV9GPV,SV9IOI,SV9OFS
S U      ON AIR   73/DX
QSL via LOtW

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου